Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowa inwestycja w szkole w Piotrowicach

15-12-2017

14 grudnia br. w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Piotrowicach odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania przebudowanej infrastruktury wokół obiektów szkoły.

W uroczystości udział wzięli Starosta Lubelski Paweł Pikula, Wicestarosta Robert Wójcik, Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Dariusz Gajo, Przewodniczący Rady Powiatu Antoni Skrabucha, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Marek Peciak wraz z członkami komisji, Skarbnik Powiatu Lubelskiego Jadwiga Wójcik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie Beata Janiszewska-Brudzisz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie Małgorzata Kotarska oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Piotrowicach Janusz Baran. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego, nauczyciele z Zespołu Szkół w Piotrowicach, a także dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Strzyżewice. Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła nas również delegacja pracowników Urzędu Gminy Strzyżewice na czele z Wicewójt Barbarą Zdybel.
 
Pan Janusz Baran w trakcie okolicznościowego przemówienia przypomniał w jaki sposób przebiegały prace inwestorskie. Teren wokół szkoły został przebudowany, utworzono rondo, wykonano nowe chodniki, zmodernizowano dojazd i alejki. Odnowiono drogę wewnętrzną przez położenie nawierzchni z kostki betonowej na wielowarstwowej podbudowie, a istniejącą nawierzchnię asfaltową wzmocniono, wykonując odnowę z kostki betonowej. Wykonano nowe miejsca postojowe, wymieniono zniszczone wpusty deszczowe i studzienki. Zagospodarowany został skwer przed budynkiem internatu szkolnego oraz skarpa wzdłuż parkingu przed wejściem głównym do szkoły. Koszt tych inwestycji to kwota 377 214,29 zł oraz 12 285,00 zł przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych, z czego 5 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Symboliczną wstęgę przecięli Starosta Lubelski Paweł Pikula, Przewodniczący Rady Powiatu Antoni Skrabucha, Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Piotrowicach Janusz Baran oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego Adrian Ziętek.
 
„Dopuszczenia drogi do ruchu pod względem technicznym” dokonał Starosta Lubelski Paweł Pikula, objeżdżając rondo samochodem marki Fiat 126p oraz Przewodniczący Rady Powiatu Antoni Skrabucha, prowadząc ciągnik wraz z zabytkową kosiarką, na której zasiadły Skarbnik Jadwiga Wójcik i Naczelnik Wydziału Edukacji Beata Janiszewska-Brudzisz.
 
Spotkanie zostało zakończone świątecznym akcentem - występem zespołu „Prosto z pola”, który zaprezentował pieśni ludowe oraz tradycyjne polskie pastorałki.
Powrót