Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowa droga dla skazanych

04-07-2013

Młodociani więźniowie z Aresztu Śledczego w Lublinie mają szanse po odbyciu kary znaleźć pracę i wrócić do normalnego życia. Ma im to ułatwić udział w innowacyjnym projekcie, realizowanym m.in. przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Podsumowanie pierwszego etapu tego przedsięwzięcia odbyło się w czwartek 4 lipca w Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy koło Lublina. W spotkaniu wzięli udział m.in. ksiądz biskup Mieczysław Cisło, wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, a także przedstawiciele samorządu województwa, służby więziennej i inni partnerzy projektu oraz sami więźniowie.

Wsparciem są objęte osoby skazane, które nie ukończyły jeszcze 24. roku życia. Projekt pod nazwą "Nowa droga" ma być dla nich szansą na uniknięcie ponownego łamania prawa. Cały program składa się z czterech etapów. Pierwszy rozpoczął się jeszcze za murami aresztu, zanim skazany wyjdzie na wolność. Przez pięć miesięcy młodzi ludzie współpracowali z psychologiem, wychowawcą i doradcą zawodowym.
Podczas czwartkowego spotkania podsumowano drugi etap, czyli wyprawę skazanych z opiekunami szlakiem św. Jakuba w Polsce. Spośród 10 uczestników została wybrana dwójka, która przeszła pieszo z Lublina do Zgorzelca, pokonując przez 30 dni dziennie od 25 do 35 kilometrów. Po drodze młodociani więźniowie korzystali z gościnności parafii i zgromadzeń zakonnych na terenie 9 diecezji: lubelskiej, sandomierskiej, kieleckiej, krakowskiej, sosnowieckiej, gliwickiej, opolskiej, wrocławskiej i legnickiej. 

W piątek 5 lipca rozpocznie się kolejny etap projektu, który zakłada udział w miesięcznym kursie zawodowym, odbycie 5-miesięcznej praktyki zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia na okres roku u przedsiębiorcy, który otrzyma wsparcie finansowe z urzędu pracy. Pracownikom PUP w Lublinie przypadło w udziale bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, znalezienia przedsiębiorców gotowych zapewnić skazanym miejsce pracy.
"Nowa droga" jest oparta na założeniach francuskiego programu "Próg" (Seuil). Autorem metody jest Bernard Ollivier, który był także konsultantem przy opracowywaniu koncepcji "Nowej drogi" i gościł w Lublinie. Jego zdaniem sam pobyt w więzieniu nie zmienia człowieka na lepsze. Przestępca odbywa karę, wychodzi na wolność i po jakimś czasie znowu łamie prawo. Jego metoda daje znacznie większą szansę na odmianę osoby skazanej i nadzieję na to, że nie popełni kolejnego przestępstwa. O tym, że takie działania są potrzebne przekonują statystyki. Wynika z nich, że tylko 10 procent młodych osób, którzy weszli w konflikt z prawem, po odbyciu kary znajduje pracę i dzięki temu ma szansę na powrót do normalnego życia. 

Projekt "Nowa droga" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie POSTIS, we współpracy z Aresztem Śledczym, a także Powiatowym Urzędem Pracy i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie. Patronują mu minister sprawiedliwości, marszałek województwa lubelskiego oraz metropolita lubelski.
Powrót