Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nie masz komputera i internetu?

16-01-2013

Rodziny zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powiatu lubelskiego otrzymają za darmo sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Juz wkrótce podamy termin składnia wniosków.

Pomoc jest bezpłatna dzięki pozyskanym środkom unijnym. Na terenie powiatu lubelskiego zostaną nią objęte 130 rodziny, w tym 90 osób niepełnosprawnych i 40 rodzin zastępczych. Samorząd powiatowy postanowił także wesprzeć dwa domy dziecka, które otrzymają 14 zestawów komputerowych, połączonych z internetem.

Samorząd powiatowy przystępując do projektu chce pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, które nie mają w swoich domach internetu, w związku z czym mają trudności w obsłudze komputerów. Dzięki unijnemu wsparciu osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie otrzymają zestawy komputerowe z pełnym oprogramowaniem i bezpłatny dostęp do Internetu. Każda osoba, która będzie brała udział w projekcie, zanim odbierze sprzęt, przejdzie niezbędne szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu. Dzięki zdobytej wiedzy będzie miała łatwiejszy dostęp do wiedzy i być może szybciej znajdzie pracę.

Juz wkrótce podany zostanie termin składania formularzy zgłoszeniowych!


Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin naboru i uczestnictwa dostępne są również na stronie: www.pcprlublin.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Więcej informacji: tel. 81 528 66 62, 81 442 10 21, 81 442 10 19, e-mail: niewykluczeni@powiat.lublin.pl lub pcpr@powiat.lublin.pl

Powiat Lubelski jest jednym z dwunastu samorządów, które realizują projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” (uczestniczy w nim 10 gmin i 2 powiaty). Jego liderem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Powiat pokrywa tylko 15 procent kosztów zakupu sprzętu i dostępu do internetu na swoim terenie. Reszta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość przedsięwzięcia to ponad 1 mln 700 tys. zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Magdalena Pietrzak, Koordynator lokalny

Powrót