Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Najpiękniejsze wieńce dożynkowe Powiatu Lubelskiego

10-09-2019

Podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach. Za najpiękniejszy wieniec tradycyjny komisja uznała wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Garbowie, gm. Garbów, a w kategorii wieńców współczesnych wygrał wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie, gm. Konopnica.

Barwny korowód wieńców dożynkowych to nieodłączny element obrzędów dziękczynnych za pomyślne ukończenie żniw. W misternie wykonanych wieńcach przejawia się silne przywiązanie do ojczystej ziemi, ludowych obyczajów i wiary katolickiej. Wieńce tradycyjne wykonywane według starych wzorów z wykorzystaniem wyłącznie płodów naturalnych, czyli kłosów, ziaren, warzyw, owoców i kwiatów, nawiązują formą do korony, są wykonywane na szkielecie pałąkowym, mogą być płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy. Natomiast wieńce współczesne - o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej, wykonywane w dowolnej technice i z dowolnych materiałów - odwołują się do aktualnej rzeczywistości społecznej, religijnej, historycznej lub obyczajowej.

W tym roku gminy Powiatu Lubelskiego zgłosiły 31 wieńców w dwóch kategoriach. Wszystkie wieńce zachwycały zarówno techniką wykonania, jak i pomysłowością, dlatego komisja konkursowa złożona z przedstawicieli gmin powiatu lubelskiego pod przewodnictwem Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie Anny Matraszek-Furtak miała niełatwe zadanie. Podziękowania, dyplomy oraz nagrody wręczył Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski.

 

Wyniki Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych przedstawiają się następująco:

 

W kategorii wieńców tradycyjnych komisja przyznała:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Garbowie, gm. Garbów

II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stasinie, gm. Wojciechów

III miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pawlinie, gm. Konopnica

 

W kategorii wieńców współczesnych komisja przyznała:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie, gm. Konopnica

II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dla Sołectwa Bychawka Pierwsza, gm. Bychawa

III miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Leścach, gm. Garbów

 

Do wojewódzkiego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 42 prace. W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężyło Stowarzyszenie "Zagrody Razem" z gminy Żyrzyn. Najładniejszy wieniec współczesny w województwie wykonali mieszkańcy wsi Wojszyn z gminy Janowiec.

 

Powrót