Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego

24-08-2016

Konkurs o tytuł „Najpiękniejszej Posesji Powiatu Lubelskiego”, organizowany jest od kilku lat. Celem Konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych.

Konkurs, do którego zakwalifikowało się 22 zgłoszonych posesji, przebiegał w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Oceny posesji dokonała komisja konkursowa, która oglądała każdą posesję. Punktacji podlegało: utrzymanie czystości i ładu, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, estetyka i stan techniczny zabudowań, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury, a także oryginalność i pomysłowość. Komisja konkursowa wybrała trzy najładniejsze posesje w każdej kategorii. 
 
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w najbliższą niedzielę tj. 28sierpnia 2016 r. podczas dożynek wojewódzkich na terenie lotniska w Radawcu.
 
Nagrody w konkursie ufundował Powiat Lubelski przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  Za zdobycie I, II i III miejsca zarówno w kategorii Zagroda wiejska jak i kategorii Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna przewidziane zostały nagrody w postaci tabliczek pamiątkowych i bonów upominkowych na zakupy w sklepie ogrodniczym.
Powrót