Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej

06-08-2014

Zgodnie z art. 31 i art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Chcąc docenić osiągnięcia i włożony wysiłek w uzyskanie najlepszych wyników, a jednocześnie zachęcić wszystkich pozostałych do wzmożonej pracy, zgodnie z dyspozycją ustawy o sporcie Powiat Lubelski podjął w dniu 25 czerwca 2014 r. uchwałę Nr XLV/396/2014 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 2553).

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej, określa załącznik Nr 1 do ww. uchwały:
 
 

 

Powrót