Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne przyznane

28-05-2018

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wręczone zostały nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury po raz pierwszy została przyznana w 2014 roku. W tym roku wpłynęło 5 wniosków. Komisja do oceny zgłoszonych kandydatur powołana zgodnie z Uchwałą nr 692/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2018 r., w składzie: Dariusz Gajo - Przewodniczący Komisji, Marek Peciak, Beata Janiszewska-Brudzisz, Barbara Dziuba, Magdalena Kędra oraz Izabela Mazurek pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, a Zarząd Powiatu w Lublinie przyznał nagrody.

 

Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali:

Julia Orzeł - tancerka Studia Tańca RYTHM-X działającego przy GOK w Niemcach. Tańcem interesuje się od 3. roku życia, do grupy tanecznej dołączyła w wieku 10 lat (w 2010 r.) Bardzo często brała udział w konkursach tanecznych zarówno na poziomie gminnym, wojewódzkim, jak i międzynarodowym. Ukoronowaniem jej ciężkiej pracy było zdobycie I miejsca na Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego w kategorii Hip Hop solo powyżej 15 lat oraz III miejsca na Festiwalu International Polnish Cup Solo Zaawansowani w grupie wiekowej Juniorzy + Dorośli w kategorii Hip Hop.

Bychawskie Towarzystwo Regionalne - stowarzyszenie o 30-letniej historii, skupiające ponad 100 członków – głównie mieszkańców miasta i gminy Bychawa, ale również osoby wywodzące się ze środowisk naukowych całego kraju. Prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego, działając głównie w obszarze kultury i edukacji. Zarząd oraz Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Zostało założone w 1986 roku przez grupę inicjatywną pod przewodnictwem Władysława Gromka.

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe zadania poprzez m. in. bogatą działalność publicystyczno-wydawniczą. Wspólnie z Komitetem Obywatelskim „Solidarność” i Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „S” wydawało lokalne niezależne pismo „Gazeta Bychawska”. W każdym roczniku czasopisma pojawia się kilkadziesiąt artykułów związanych z tradycjami, folklorem i chlubną przeszłością miasta i okolic. Opublikowane teksty przedstawiają sylwetki miejscowych społeczników, ludzi zasłużonych dla regionu, sławnych postaci odwiedzających Bychawę.

W swoim dorobku piśmienniczo-wydawniczym BTR ma wiele publikacji o tematyce regionalnej. Serię ciekawych pozycji wydawniczych zapoczątkowała monografia historyczna "Dzieje Bychawy".

Od 20 lat Towarzystwo corocznie organizuje Spotkania Regionalne o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, których celem jest budzenie zainteresowania przeszłością, tradycją i folklorem regionu. Towarzyszą im wykłady, wystawy, widowiska i obrzędy, turnieje wiedzy o regionie, konkursy literackie i plastyczne. Jest partnerem projektów realizowanych przez różne jednostki.

Bychawskie Towarzystwo Regionalne każdego dnia poprzez podejmowane inicjatywy i działania udowadnia jak ważne dla lokalnej tożsamości mieszkańców jest utrwalanie i popularyzowanie, w każdej dostępnej formie, historii miejsc, zdarzeń, osób i tego wszystkiego, co ma związek z regionem, w którym żyjemy.

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych - działa na terenie gminy Bychawa od grudnia 2015 roku. Prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i charytatywną na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet i ich rodzin oraz podnoszenia jakości ich życia i świadomości społecznej oraz zajmuje się aktywizacją seniorów i przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym.

Podczas tak niedługiego okresu działania Stowarzyszenie zrealizowało wiele inicjatyw popularyzujących kulturę tj. coroczne spotkania dla kobiet aranżowane z okazji ich święta pt. Kobiety i ich pasje, obchody Nocy Świętojańskiej przy ruinach pałacu w Bychawie.

Stowarzyszenie bierze udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych, odnosząc sukcesy, niejednokrotnie już zostało nagrodzone za przygotowanie tradycyjnych potraw z terenu Lubelszczyzny, a także współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Bychawie i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych cyklicznie organizuje spotkania warsztatowe dla kobiet, podczas których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz mają możliwość nauki nowych umiejętności – między innymi artystycznych, kulinarnych i sztuki ludowej.

Tomasz Krajewski - specjalizuje się w twórczości ludowej. Od 2014 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wykonuje tradycyjne ozdoby ludowe – głównie z regionu lubelskiego – pająki, pisanki, ozdobne słomiane kapelusze. W swojej działalności wykorzystuje naturalne surowce, głównie słomę i papier oraz dawne techniki zdobienia pisanek. Jego twórczość znana jest w całym kraju. Stale współpracuje z Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Urzędem Miasta w Lublinie (dekoracja Bramy Krakowskiej na Jarmark Jagielloński), chętnie dzieli się swą bogatą wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą.

Magdalena Widelska - pracuje w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach od 2001 r., a od 2002 r. kieruje tą biblioteką. Biblioteka pod jej kierownictwem systematycznie się rozwija i unowocześnia. Od 2012 r. rozpoczęła elektroniczną ewidencję wypożyczeń oraz udostępniła katalog biblioteczny w Internecie. W 2017 roku weszła w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 600-lecia miasta Bełżyce powołanego przez Burmistrza Bełżyc. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności Bełżyc i inicjuje różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne na jego rzecz. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. To, co zdecydowanie wyróżnia bełżycką bibliotekę, to systematyczna praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Placówka współpracuje z DPS w Matczynie i z ZSS przy DPS w Matczynie oraz Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie. Tylko w 2017 roku zorganizowano ponad 20 spotkań. 

 

Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe oraz wybitne osiągnięcia w działalności sportowej została przyznana po raz piąty. W tym roku wpłynęło łącznie 8 wniosków. Komisja do dokonania oceny zgłoszonych kandydatur powołana zgodnie z Uchwałą nr 691/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w składzie Dariusz Gajo - Przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji Marek Peciak, Beata Janiszewska- Brudzisz, Barbara Dziuba, Justyna Suszek pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, a Zarząd Powiatu w Lublinie przyznał nagrody wszystkim kandydatom.

 

Nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe otrzymali:

Iwona Podkościelna - członek kadry narodowej kobiet w paraolimpijskiej dyscyplinie kolarstwo tandemowe. W 2017 roku jej największym sukcesem było zdobycie srebrnego medalu i tytułu Vice-Mistrza Świata w wyścigu ze startu wspólnego oraz brązowego medalu w jeździe indywidualnej na czas w Mistrzostwach Świata w dniach 1-3 września w Pietermaritzburgu (RPA).

Marcin Polak - członek kadry narodowej mężczyzn w paraolimpijskiej dyscyplinie - kolarstwo tandemowe. Jego największym osiągnięciem w roku 2017 r. było zdobycie tytułu Mistrza Świata i złotego medalu w jeździe indywidualnej na czas oraz brązowego medalu w wyścigu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Świata rozegranych w Pietermaritzburgu (RPA).

Michał Pyszniak - zawodnik w 2017 roku objęty centralnym szkoleniem Kadry Narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Patryk Dziuba - zawodnik Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce, którego największym sukcesem sportowym w ubiegłym roku było zdobycie brązowego medalu w podnoszeniu ciężarów na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do lat 17.

Patrycja Powroźnik - członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce, srebrna medalistka w podnoszeniu ciężarów w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia ZLS do lat 17, które odbyły się 4 maja 2017 r. w Siedlcach.

Zbigniew Cękała - trener sekcji podnoszenia ciężarów w GULKS Niemce. W 2017 r. jego podopieczni (Patryk Dziuba i Patrycja Powroźnik) zdobyli srebrne i brązowe medale na imprezach rangi Mistrzostw Polski.

Marlena Polakowska - zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów GLKS „POM-ISKRA” Piotrowice, członkini Kadry Narodowej. W 2017 roku, startując w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23, zdobyła złoty medal, a w Mistrzostwach Polski Seniorek, które odbyły się w Zamościu zajęła III miejsce, zdobywając brązowy medal.

 
Antoni Kawałek -  trener sekcji podnoszenia ciężarów w GLKS „POM-ISKRA” Piotrowice. To dzięki jego pracy Marlena Polakowska zdobyła dwa medale Mistrzostw Polski. Zawodnicy trenera Antoniego Kawałka zdobyli 53 pkt we Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży w 2017 Roku.
 
 
Powrót