Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nagrody starosty dla wyróżniających się uczniów

11-04-2014

Najlepsi uczniowie ze szkół, prowadzonych przez Powiat Lubelski, otrzymali stypendia starosty lubelskiego.

Wyróżnienia za wyniki w nauce w I semestrze bieżącego roku szkolnego odebrało 10 osób, a za osiągnięcia sportowe 6. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się podczas sesji Rady Powiatu w Lublinie w środę 9 kwietnia.
 
Wśród uczniów, którzy wykazali się wysoką średnią ocen znaleźli się: Emilia Popławska z klasy IIIb Gimnazjum i Karolina Niedźwiedź z IIce Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Natalia Kępowicz z IIa Gimnazjum i Olga Alicja Dados z klasy III Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Izabela Roksana Sujka z klasy II Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, Monika Rumińska z IIb Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Sylwester Baum z IIIat Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Jarosław Bork z klasy II Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, Aneta Natalia Rarak z klasy III Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach i Olena Novak z klasy II Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.

Na 6 stypendystów starosty, którzy mogą się poszczycić bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi, aż 5 osób to sztangiści z ZSTR im. W. Witosa w Piotrowicach. Na tej liście są: Marlena Polakowska z klasy III Technikum reprezentująca "krajową klasę mistrzowską" oraz przedstawiciele "II klasy sportowej" Konrad Mikuła z klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Damian Pietrzak z II klasy Technikum Samochodowego, Dawid Bogusławski z klasy II Technikum i Rafał Sulowski z klasy IV Technikum Samochodowego. W tej samej "II klasie sportowej" stypendium odebrał również, uprawiający narciarstwo biegowe, Paweł Jośko z IV klasy Technikum Mechanicznego w ZS im. M. Kopernika w Bełżycach.

Stypendia są wypłacane co miesiąc przez cały kolejny semestr nauki. 

Podczas środowej uroczystości wyróżnienia wręczali starosta Paweł Pikula i przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Zygo.
Powrót