Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach

11-06-2019

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie jako Instytucja Pośrednicząca, wykonująca zadania związane z realizacją powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, odpowiadając na potrzeby i pytania przedsiębiorców, po raz pierwszy w bieżącej perspektywie unijnej uruchamia nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach.

 udział w targach i misjach

Powrót