Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla edukacji

24-10-2019

We wtorek 22 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla edukacji”.

Organizatorami wydarzenia byli: Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, dr hab. Stanisława Byra - prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS oraz prof. dr hab. Ryszard Bera - Przewodniczący Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy KNP PAN. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrektorzy i nauczyciele, a także pracownicy placówek oświatowych, dla których Powiat Lubelski jest organem prowadzącym.

Konferencja była okazją do wręczenia nagród Starosty Lubelskiego dla dyrektorów i pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach z terenu powiatu, wyróżniających się w sposób szczególny w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrody otrzymali:

 1. Pani Elżbieta Kaszlikowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach,
 2. Pani Justyna Gutek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu,
 3. Pani Agnieszka Kukuryk – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 4. Pani Magdalena Pielecka-Szafruga – Nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli,
 5. Pan Longin Siczek – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy,
 6. Pani Katarzyna Orzeł – Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie,
 7. Pani Małgorzata Kaszuba – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie,
 8. Pani Ewa Wójcik – Nauczyciel Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie,
 9. Pani Aneta Klimek – Nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
 10. Pani Jolanta Szpytma – Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
 11. Pani Ewa Bęczkowska – Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawych w Niemcach.

Konferencja była wynikiem badań naukowych przeprowadzonych na ponad 9 tysiącach uczestników, przede wszystkim młodzieży ze szkół średnich i uczelni wyższych. Idea badań dotyczących identyfikacji i oceny współczesnych zagrożeń w życiu społecznym przez młodzież szkolną i akademicką jest wynikiem refleksji naukowej i pracy badawczej członków Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa powołanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Część merytoryczną konferencji otworzyła dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS, natomiast prof. dr hab. Ryszard Bera przedstawił idee powstania raportu i wprowadził uczestników konferencji w problematykę przeprowadzonych badań. Dr Justyna Stochaj z WAT przedstawiła wykład pt. "Zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa publicznego w ocenie badanej młodzieży". Dr hab. Józef Bednarek, prof. APS, zaprezentował wykład nt. "Zagrożeń młodzieży w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej", dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, przybliżyła tematykę zjawisk patologicznych w życiu społecznym i w ocenie młodzieży. Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW, przedstawiła wykład pt. "Zagrożenia życia rodzinnego w ocenie badanej młodzieży", a dr hab. Małgorzata Kuśpit z UMCS omówiła tematykę współczesnych zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych w ocenie młodzieży. Ostatnim punktem konferencji był wykład dr hab. Joanny Wierzejskiej UMCS pt. "Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane przez młodzież".

Uczestnicy konferencji wysłuchali wyjątkowego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie pod batutą Kapelmistrza Michała Bielaka.

Powrót