Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Młodzież-Pasja-Zawód...relacja z konferencji

28-04-2016

We wtorek 26 kwietnia w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach odbyła się IV Powiatowa Konferencja Szkół Zawodowych „MŁODZIEŻ- PASJA- ZAWÓD”. Celem konferencji skierowanej do absolwentów gimnazjów była prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski. W spotkaniu udział wzięli Starosta Lubelski Pan Paweł Pikula, Wicekurator Oświaty w Lublinie Pan Ryszard Golec, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pani Halina Drozd, przedstawiciele związków zawodowych - ZNP i NSZZ „Solidarność”, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych oraz gimnazjów z terenu powiatu lubelskiego. Jednak największą część widowni stanowili licznie zgromadzeni gimnazjaliści.

Konferencję rozpoczęła Pani Beata Janiszewska-Brudzisz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, przedstawiając wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Lubelski. Następnie Pan Janusz Baran – gospodarz spotkania, wraz z Panem Pawłem Pikulą Starostą Lubelskim uroczyście otworzyli konferencję i powitali zebranych gości. Osoby zabierające głos podkreślały znaczenie promowania szkolnictwa zawodowego i wartość umiejętności praktycznych, które pozwalają osiągnąć sukces na rynku pracy, życząc, by przedstawiona oferta spotkała się z zainteresowaniem młodzieży.

Ofertę edukacyjną poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych prezentowano w pięciu modułach: mechanicznym, informatycznym, gastronomicznym, usługowym i kształcenia ogólnego. W każdym module znalazły się: prezentacje dyrektorów szkół dotyczące kierunków kształcenia, pogadanki doradców zawodowych nt. predyspozycji do wykonywania konkretnych zawodów oraz wystąpienia absolwentów przedstawiających swoje sukcesy zawodowe.

Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziły konkursy tematyczne, w których do zdobycia były atrakcyjne nagrody i upominki. W konkursie dotyczącym zawodu kelner  oceniano dobór właściwej zastawy stołowej i jej ustawienie, w informatycznym  rozszyfrowanie haseł do gry komputerowej zaszyfrowanych metodami kryptografii, a w innych: wykonanie fantazyjnej młodzieżowej fryzury, przygotowanie świecy woskowej z węzy pszczelej, zaprojektowanie przydomowego ogrodu na podstawie wizualizacji, zakwaterowanie gościa w hotelu, wykonanie kompozycji kwiatowej oraz rozpoznawanie dźwięków poszczególnych instrumentów muzycznych. Konkursy wzbudziły dużo emocji wśród młodzieży, która gromkimi brawami kibicowała swoim kolegom i koleżankom biorącym udział w konkurencjach.

W trakcie konferencji doradcy zawodowi służyli gimnazjalistom swoją pomocą i radą w wyborze dalszego kierunku kształcenia, planowaniu kariery zawodowej i zweryfikowaniu swoich predyspozycji do wykonywania określonych zawodów.

Natomiast na stoiskach wystawienniczych młodzi ludzie mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół i kierunków kształcenia, spróbować przysmaków przygotowanych przez uczniów i podziwiać ozdoby wykonane przez podopiecznych ośrodków kształcenia specjalnego. Konferencję zakończył występ zespołu „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Powrót