Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Miło nam przedstawić…

28-08-2019

Miło jest nam poinformować, że od 1 września br. funkcję dyrektora w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie obejmie Pan Paweł Dudek, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie dyrektorem na kolejną kadencję została Pani Renata Rejnowska. Przedstawiamy zatem sylwetki nowych dyrektorów.

 

DudekPan Paweł Grzegorz Dudek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z matematyki i informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest nauczycielem z 21-letnim stażem. Z Zespołem Szkół im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie jest związany od 1989 r. Początkowo jako uczeń, a od 1998 r.  jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i matematyki. W wolnym czasie jeździ na rowerze, gra w tenisa ziemnego i piłkę nożną. Pan Paweł chciałby, aby „Kwiatek” był miejscem przyjaznym dla młodzieży, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania i pasje.

 

 

RejnowskaPani Renata Rejnowska ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności rewalidacja upośledzonych umysłowo na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, zarządzania placówkami oświatowymi w zjednoczonej Europie, nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji, ewaluacji pedagogicznej, zarządzania i administrowania oświatą, rehabilitacji wzroku słabowidzących, tyflopedagogiki – orientacja przestrzenna, kształcenia zdalnego w edukacji, a także studia podyplomowe dla Liderów Oświaty. Poznała również specyfikę pracy w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnicząc w seminariach szkoleniowych dla dyrektorów szkół specjalnych w Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Niemczech, Północnych Włoszech, Danii, Szwecji, Finlandii.

Jest wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Realizując swoje wizje rozwoju placówki, stworzyła szkołę, w której każdemu dziecku pomaga odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwijać go w miarę indywidualnych możliwości. Stara się być innowacyjna. Zamienia pomysły swoje i zespołu pracowników w użyteczne projekty, które rozwijają wiedzę, umiejętności i postawy uczniów, satysfakcjonują rodziców oraz dają uznanie w środowisku lokalnym.  Swoją pracę zawodową związała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego też dąży do zapewnienia uczniom wysokiej jakości kształcenia, poczucia bezpieczeństwa, klimatu życzliwości oraz bogatej oferty zajęć. Pani Renata kieruje się w życiu słowami Anny Dymnej: „A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować".

Powrót