Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Miejsca Odkrywania Talentów

19-05-2014

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Załuczu Miejscem odkrywania talentów !!!

"Wyzwanie to rola trudna.
Zagranie wielkiej roli, to raczej szansa.
To dar móc zagrać rolę,
w której talent ma szansę się objawić."
 
Al Pacino.
 
 

Po weryfikacji wymagań, z dumą i ogromną radością informujemy, że dzięki owocnej i twórczej pracy z Naszymi uczniami, zaangażowaniu nauczycieli, a także współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu "Daszek", Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, Fundacji na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej "Dziupla", wspierających Nas w propagowaniu uczniowskich pasji, talentów artystycznych, ekologicznych, społecznych i innych, w maju 2014r dostąpiliśmy zaszczytu wstąpienia w poczet miejsc Odkrywania Talentów.


To ogólnopolski tytuł, który stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.


Miano to jest przyznawane pod patronatem ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, a współfinansowane przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu otrzymał ten ogólnopolski tytuł jako pierwszy w gminie Niedrzwica Duża, jako jedyny wśród jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lublinie, jako 4 placówka w Powiecie Lubelskim, 33 w województwie lubelskim, a 703 w Polsce!


Efektem uzyskania tytułu jest umieszczenie Ośrodka na ogólnopolskiej promocyjnej mapie miejsc odkrywania talentów, która znajduje się na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty


Pomimo, że w placówce działa wiele kół zainteresowań, do formularza zgłoszeniowego zostały wytypowane tylko nieliczne formy pracy pozalekcyjnej.


Mamy nadzieję, że ten zaszczytny tytuł "Miejsca Odkrywania Talentów" będzie skuteczną formą promocji naszej placówki w regionie i środowisku lokalnym, przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu !!!

Powrót