Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Mediacje są przydatne w pracy w szkole

08-10-2018

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązania konfliktu, zakłada działanie neutralnej osoby trzeciej, która pomaga stronom zaangażowanym w spór. Mediacje wspomagają przezwyciężenie problemów społecznych, są pomocne w wielu aspektach życia, w tym na płaszczyźnie kontaktów rówieśniczych, dlatego ważne jest wsparcie placówek oświatowych w odpowiednim podejściu do trudności i nieporozumień, jakie mogą zaistnieć w środowisku szkolnym.

Szkolenie pt. „MEDIACJE W SZKOLE” zostało zorganizowane 25 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2021” realizowanego przez Powiat Lubelski.
 
Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dot. mediacji, pozwoliła odpowiedzieć na pytania: czym jest mediacja, jak historycznie kształtował się rozwój mediacji, jakie są jej rodzaje, jakie jest zadanie mediatora, jaka jest różnica między mediatorem a terapeutą, jak przeprowadza się mediacje w szkole. Szkolenie miało również formę pogadanek, odegrane zostały scenki z udziałem uczestników, wśród których byli psychologowie i pedagodzy szkolni z powiatu lubelskiego. W szkoleniu udział wzięli także przedstawiciele gminnych i powiatowych placówek oświatowych, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE", Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie, Szkoły Formacji Duchowej w Archidiecezji Lubelskiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka i domów pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego.
 
W październiku br., w związku z realizacją ww. Programu, zaplanowano także zorganizowanie dwóch warsztatów z zakresu „zarządzania emocjami” u dzieci i młodzieży.
 
Powrót