Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Medal „Pro Patria” dla Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

16-02-2017

14 lutego 2017 r. minęła 75 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej otrzymała z rąk Wojewody Lubelskiego medal „Pro Patria” nadany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szkoła w Krężnicy Jarej od 20 lat nosi imię Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej. Nazwą nawiązuje do niepodległościowych i patriotycznych tradycji tych terenów. Za kultywowanie pamięci o bohaterach AK szkoła w Krężnicy Jarej została odznaczona medalem „Pro Patria”.
Wojewoda Lubelski wręczył także Dyplom Uznania Pani Mariannie Wilczek, mieszkance Krężnicy Jarej, za wieloletnią opiekę nad miejscami pamięci narodowej – m.in. pomnikiem pomordowanych w lipcu 1944 r. mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola z powiatu parczewskiego. Do gratulacji dołączył się Powiat Lubelski reprezentowany przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Panią Beatę Janiszewską - Brudzisz.
Ponadto Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przyznał cztery pamiątkowe odznaczenia następującym Paniom: Jolancie Kwiecień, Izabeli Mazurek, Elżbiecie Nowakowskiej i Beacie Tymczak. Odznaczenia „Za zasługi dla ŚZŻAK” wręczyli przedstawiciele związku: P. Longin Rozwadowski, P. Bartłomiej Grzegorczyk i P. Jarosław Cybulak.
Uroczystość zakończyła się wzruszającą częścią artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej.
Kolejnym punktem było zwiedzanie wystawy poświęconej Armii Krajowej i 14 Placówce AK Krężnica Jara.
Powrót