Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

16-12-2019

Troje uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach znalazło się wśród stypendystów programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021".

"Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" to program stypendialny skierowany do najzdolniejszych uczniów techników, szkół branżowych i policealnych województwa lubelskiego. W tym roku przyznano 500 stypendiów. Do punktacji liczyły się oceny z przedmiotów zawodowych, a także uczestniczenie w dodatkowych zajęciach i konkursach.
 
Wśród beneficjentów znalazła się trójka naszych  uczniów:
  • Wiktoria Matyjaszczyk - uczennica IV kl. Technikum Architektury Krajobrazu,
  • Sandra Jeżewska - uczennica III kl. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
  • Patryk Dymucha - uczeń IV kl. Technikum Agrobiznesu.
 
Sandra i Patryk otrzymali to stypendium po raz drugi.
 
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w pięknej oprawie Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 
Po sprawnym zarejestrowaniu, udaliśmy się na zwiedzanie. Chcieliśmy zacząć od ogrodu na dachu gmachu i podziwiania panoramy Lublina, niestety tarasów zewnętrznych zimą zwiedzać nie można. Zobaczyliśmy dekoracje wewnątrz budynku, zaciekawiła nas wystawa Teatru im. Andersena, co udokumentowaliśmy na zdjęciach.
 
Wręczenie nagród odbyło się bardzo sprawnie, chociaż reprezentowane były chyba wszystkie szkoły województwa. Reprezentacje niektórych zespołów szkół były bardzo imponujące, po 60 czy 40 uczniów. W naszej szkole uczy się nas mniej, ale i tak mogłoby być co najmniej 20 stypendiów, zabrakło przedstawicieli Technikum Informatycznego. Mamynadzieję, ze w przyszłym roku szkoła będzie reprezentowana przez większą ilość uczniów.
 
ZSP Niemce
Powrót