Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Lubelska Debata Oświatowa

16-03-2016

W dniu 15 marca w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się Lubelska Debata Oświatowa. W jednym z paneli dyskusyjnych pn. „ Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie” udział wziął Paweł Pikula Starosta Lubelski.

Głównym tematem Lubelskiej Debaty Oświatowej było kształcenie zawodowe. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o obecnie funkcjonujących regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, jego połączeniu z potrzebami rynku pracy oraz dostosowaniu do potrzeb pracodawców. Uczestnikom debaty przedstawiona została analiza struktury szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim oraz najpopularniejsze zawody wybierane przez uczniów.

Zaprezentowano też efekty realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim oraz planowane działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów na poziomie centralnym oraz w regionach.

Powrót