Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LGD zaprasza

12-03-2012

Wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na obszarze Powiatu Lubelskiego oraz deklarujących współpracę w zakresie opracowania i wdrożenia sieciowego produktu turystyki wiejskiej na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD a w szczególności zaproszenie skierowane jest do członków LGD „Kraina wokół Lublina”, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców różnych branż, właścicieli i pracowników małych obiektów gastronomicznych, noclegowych, usługowych, lokalnych liderów, członków stowarzyszeń i organizacji działających na obszarze LGD, rolników zainteresowanych agroturystyką.
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami związanymi z opracowaniem sieciowego produktu turystyki wiejskiej na obszarze małopolskich lokalnych grup działania: LGD „Dunajec-Biała”, LGD „Dolina Karpia”.
W ramach wyjazdu planujemy:

*część teoretyczną- przedstawienie informacji przez przedstawicieli odwiedzanych LGD na przykładzie działań podejmowanych przez ich organizacje (Co to jest sieciowy produkt turystyki wiejskiej; Jakie korzyści daje opracowanie sieciowego produktu turystyki wiejskiej? Jakie mogą wystąpić bariery przy opracowaniu a następnie wdrożeniu SPTW? Jakie są poszczególne etapy budowania wspólnej oferty turystycznej informacje dot. poszczególnych etapów budowania wspólnej oferty turystycznej)

*część praktyczną – prezentacja oferty wybranych obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarze LGD „Dunajec Biała” (okolice Tarnowa) oraz LGD „Dolina Karpia” (okolice Krakowa i Wadowic)

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne. Wyjazd planowany jest w dniu 22 marca w godzinach rannych (ok. godz. 8.00) powrót w dniu 24 marca w godzinach wieczornych.


Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe należy dokonać do dnia 19 marca 2012r. telefonicznie 81 532 30 65 lub e-mail: biuro@krainawokollublina.pl
W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników (35osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.
Powrót