Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LGD- oglosiła nabory wniosków!

11-05-2017

Informujemy, że LGD "Kraina wokół Lublina" ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych w zakresie:

1. Organizacji warsztatów i szkoleń dla animatorów i liderów lokalnych;
2. Tworzenia sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej;
3.Międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
4. Aktywizacji społecznej seniorów
5. Udziału w targach i wystawach
6. Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury w instrumenty muzyczne i inne wyposażenie (z wyłączeniem strojów) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności
7. Organizacji imprezy i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych promujących obszar LGD "Kraina wokół Lublina"
 
Szczegóły na stronie http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci
 
Informujemy, że w biurze LGD "Kraina wokół Lublina" można otrzymać bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku.
 
Powrót