Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Laur Konserwatorski 2015 rozstrzygnięty

28-04-2015

W dniu dzisiejszym w Trybunale Koronnym wręczone zostały nagrody w ramach szesnastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystości otworzyła p. Halina Landecka – Lubelski Konserwator Zabytków, która następnie przekazała głos Dyrektorowi Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – p. Andrzejowi Buko, który wygłosił referat okolicznościowy "Europejskie odniesienie odkryć średniowiecznej architektury monumentalnej na ziemi chełmskiej".

Następnie zaprezentowano odnowione zabytki zgłoszone do konkursu i przedstawiono tegorocznych zwycięzców. Wyróżnienie otrzymały lubelskie władze sądownicze za przeprowadzony remont i konserwację wnętrz XIX-wiecznego budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Kolejny laur otrzymało Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie za konserwację XVII-wiecznego fryzu medalionowego oraz adaptację wnętrz na Muzeum Starodruków. Lubelska parafia prawosławna wyróżniona zaś została za konserwację ponad 350 nagrobków na prawosławnym cmentarzu przy ul. Lipowej. Laur Konserwatorski przyznano też Renacie Grochowskiej, prywatnej właścicielce XIX-wiecznego pałacu w Czesławicach.

Podczas uroczystości wręczono także specjalne odznaki za opiekę nad zabytkami.

Powrót