Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kwalifikacja wojskowa zakończona

18-04-2012

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie lubelskim. Spośród prawie 1200 osób, które powinny się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską w Lublinie, około 1000 uznano za zdolnych do służby wojskowej. Tylko niewiele ponad 80 osobom komisja przyznała kategorie „D” i „E”, oznaczające brak predyspozycji zdrowotnych do służby w armii. Nie zgłosiło się około 100 rekrutów, z czego prawie 40 usprawiedliwiło swoją nieobecność.

Zdaniem Anny Kamińskiej, która reprezentowała w komisji Wojskową Komendę Uzupełnień, część młodych ludzi jest zainteresowanych wojskiem, ale pierwszym krokiem, który powinny wykonać jest podjęcie nauki w szkołach wojskowych. W większości są to bowiem osoby, które jeszcze nie odbyły służby, a na przykład w Narodowych Siłach Rezerwy czy armii zawodowej odbycie takiej służby jest warunkiem koniecznym. – W obecnej strukturze wojska jedyną formą, z której mogą skorzystać kandydaci, są szkoły wojskowe lub tak zwana służba przygotowawcza zamiast dawnej zasadniczej służby wojskowej – wyjaśnia Anna Kamińska. Statystycznie na 1000 kandydatów, około 20 zadeklarowało zainteresowanie tą formą szkolenia. W systemie skoszarowanym, w korpusie szeregowym trwa ono cztery miesiące, podoficerów – pięć, a oficerów – sześć miesięcy. Jeśli po skończeniu nauki w obecnych szkołach przyszli wojskowi nadal będą chcieli skorzystać ze słu żby przygotowawczej, będą mogli to zrobić za pośrednictwem WKU. By trafić do korpusu szeregowego trzeba mieć ukończone gimnazjum, do podoficerskiego jest potrzebna ukończona szkoła średnia, a do oficerskiego – licencjat.

Po zniesieniu obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej osoby podlegające kwalifikacji wojskowej najczęściej korzystają z możliwości przeniesienia do rezerwy, co oznacza, że osoba taka ma uregulowany stosunek do służby.

Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegali w tym roku mężczyźni z tak zwanego rocznika podstawowego, czyli urodzeni w 1993 roku oraz w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek ten dotyczył również tych, którzy urodzili się w latach 1991 – 1992, ale ze względu na stan zdrowia, zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja obejmowała także kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Spośród ponad 40 takich kandydatek w powiecie lubelskim tylko jedna została uznana za niezdolną do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa, zarówno mężczyzn jak i kobiet, obowiązuje od 2009 roku, gdy armia zrezygnowała z zasadniczej służby wojskowej. Osoby podlegające takiej kwalifikacji stają przed powiatową komisją lekarską na podstawie imiennych wezwań, ale nieotrzymanie takiego wezwania, nie zwalnia ich z obowiązku zgłoszenia się na kwalifikację. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tym, którzy nie wypełnią tego obowiązku, grozi kary grzywny lub ograniczenia wolności albo zostaną doprowadzeni przez policję.
Powrót