Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent Powiatów Województwa obradował u Wojewody

08-04-2016

W środę 6 kwietnia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. W spotkaniu tradycyjnie udział wzięli Starostowie z naszego województwa ze Starostą Lubelskim Pawłem Pikulą na czele oraz Wojewoda i Wicewojewoda Lubelski.

Podczas Konwentu rozmawiano m.in. o stanie prac nad Regionalną Mapą Potrzeb Zdrowotnych, które idą zgodnie z planem i zostaną ukończone najprawdopodobniej pod koniec czerwca br. W tym miejscu nadmienić należy, że powyższy dokument jest niezbędny w procesie pozyskiwania unijnych środków finansowych na wydatki związane ze służbą zdrowia. W trakcie spotkania padła również zapowiedź kontynuacji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz przedstawione zostały informacje dotyczące programów: przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. Do istotnych kwestii poruszanych podczas Konwentu zaliczyć należy również finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w roku bieżącym i w przyszłości.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zapowiedział kontynuację spotkań ze Starostami, co później skomentował słowami: „Współpraca wojewody z powiatami województwa lubelskiego jest niezwykle ważna z uwagi na kilka programów, które wojewoda obsługuje również dla powiatów. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój infrastruktury drogowej, w powiatach i gminach, czy też program dotyczący usuwania skutków klęsk żywiołowych. To wszystko jest w gestii wojewody i w środę podczas spotkania ze starostami o tym rozmawialiśmy. Wojewoda zajmuje się również opracowaniem mapy potrzeb zdrowotnych, która jest szczególnie istotna dla powiatów. Musimy pamiętać, że w każdym z nich funkcjonuje szpital, w związku z czym tu jest płaszczyzna do rozmowy, refleksji i do zgłaszania wniosków przez starostów do wojewody lubelskiego, tak aby ten mógł je przekazać do centrali, z zamiarem jak najszybszego ich rozwiązania. Stąd na środowym spotkaniu oprócz deklaracji współpracy, oprócz podjęcia już konkretnych merytorycznych tematów, które żywo interesują powiaty, zapowiedziałem i wyraziłem swoją wolę byśmy spotykali się w tym gronie co najmniej raz na kwartał. Dzięki temu będę mógł zdawać relacje z rozwiązywania problemów, które są mi zgłaszane, a jednocześnie wysłuchiwać następnych, bo tylko w ten sposób będziemy dochodzić do czegoś, co będzie dawało efekt dla mieszkańców powiatów, a przez to dla mieszkańców województwa lubelskiego. Wszyscy wiemy przecież, że mieszkańcy powiatów to są ci sami mieszkańcy województwa lubelskiego. W tym sensie łączy nas wyłącznie współpraca”.

 

Powrót