Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego obradował we Włodawie

13-05-2015

W dniu dzisiejszym w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Do głównych zagadnień, o których dyskutowali starostowie i prezydenci należała sytuacja finansowa powiatowych szpitali oraz potrzeba ciągłego inwestowania w infrastrukturę drogową. Przedstawiony też został stan prac nad projektem "e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego".

Mapa potrzeb zdrowotnych ma być złotym środkiem w dążeniu powiatów do poprawy sytuacji finansowej podlegających im szpitali. Głównym celem opracowania mapy jest określenie obecnej i prognozowanej sytuacji demograficznej i zdrowotnej społeczności w odniesieniu do dostępnych zasobów i infrastruktury ochrony zdrowia oraz wskazanie obszarów wymagających podjęcia odpowiednich działań ze strony państwa i samorządów terytorialnych. Mapy potrzeb zdrowotnych, stanowić będą podstawę do tworzenia planu zakupów świadczeń przez NFZ oraz opiniowania zasadności tworzenia nowych podmiotów leczniczych i inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia. Pozwolą na racjonalne wykorzystanie środków finansowych i ukierunkowanie szpitali na konkretne potrzeby potencjalnego pacjenta. Od map potrzeb zdrowotnych uzależnione też będą możliwości w pozyskaniu funduszy unijnych poprzez placówki służby zdrowia. To właśnie na ich podstawie ma być sprawdzana zasadność składanego wniosku o dofinansowanie. Projekt mapy potrzeb zdrowotnych ma być gotowy w listopadzie tego roku, zatwierdzony zaś do 1 kwietnia 2016 r.

Kolejną istotną kwestię poruszoną podczas dzisiejszego Konwentu stanowi potrzeba poprawy stanu infrastruktury drogowej w powiatach. Ze względu na ograniczone środki w budżecie, niewspólmierne do ilości dróg wymagających modernizacji, powiaty muszą poszukiwać zewnętrznych źródeł wsparcia. W tym przypadku rozwiązaniem ma być włączenie powiatów do Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego. Za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 samorządy powiatowe chcą zmodernizować najważniejsze trasy na swoim terenie, które będą spójne z inwestycjami drogowymi planowanymi przez samorząd wojewódzki. Propozycja wstępnie została już zaakceptowana, ale na ostateczne decyzje trzeba jeszcze poczekać.

Samorządowcy rozmawiali też we Włodawie o projekcie "e-Geodezja...", w ramach którego ma powstać cyfrowy zasób map, który m.in. ułatwi rolnikom uaktualnienie granic działek i poprawi jakość obecnych danych geodezyjnych. Projekt ten ma być zrealizowany do 2020 roku.

Powrót