Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego o szkolnictwie

27-01-2016

We wtorek 26 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Starostowie wraz z przedstawicielami powiatowych placówek oświatowych obradowali na temat sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim.

Jednym z głównych powodów spotkania był projekt opracowania jakim jest Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powiatów województwa lubelskiego, które jako organy prowadzące dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, stoją obecnie przed wyzwaniem w jakim kierunku rozwijać swoje placówki edukacyjne i dostosowywać ich ofertę kształcenia do oczekiwań rodziców i uczniów, a także potrzeb rynku pracy. Opracowana Diagnoza i wynikający z niej plan rozwoju szkolnictwa zawodowego stanowi również uszczegółowienie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w części odnoszącej się do kształcenia kadr na potrzeby regionalnego rynku pracy. Kolejną przesłanką opracowania niniejszego dokumentu była konieczność zbadania na ile szkoły zawodowe i ich kierunki kształcenia przyczyniają się do rozwoju inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Diagnoza doprecyzowuje koncepcję inteligentnych specjalizacji, wskazując jednocześnie w jakich obszarach i zawodach odbywa się proces kształcenia oraz jaka jest liczba kształconych kadr na potrzeby konkretnych sektorów gospodarki, w tym również tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami.

Podczas wtorkowego Konwentu uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami powyższej diagnozy przedstawionymi przez pracowników firmy Eurocompass oraz wnieść swoje uwagi co do kształtu dokumentu.

Wszelkie uwagi do projektu Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025 zgłaszać należy za pomocą [ FORMULARZA DO POBRANIA TUTAJ] na adres e-mail:dominika.lakota@eurocompass.pl

Powrót