Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent powiatów o megaprojekcie drogowym

15-03-2017

14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbył się Konwent Powiatów. Głównym tematem spotkania był nowy megaprojekt drogowy. Starostowie omówili stan przygotowań do wspólnych inwestycji o szacunkowej wartości ponad 190 milionów złotych, które mają być współfinansowane z funduszy unijnych.

W pierwszej połowie roku powiaty chcą złożyć wnioski o podpisanie wstępnej umowy z samorządem wojewódzkim. Następnie będą miały czas na skompletowanie dokumentów takich jak zezwolenia i projekty techniczne. We wrześniu jest szansa na podpisanie umowy o przyznanie dotacji. Przetargi na wykonanie robót mogą być ogłoszone pod koniec roku, ale większość zadań jest planowana na przyszły rok. W 2018 roku planuje się wykonanie około 80 procent robót, a cały projekt powinien zamknąć się w 2019. W ramach megaprojektu wszystkie powiaty zamierzają wybudować, rozbudować lub przebudować ponad 220 kilometrów dróg powiatowych. Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" jest już umieszczony w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Z tego źródła samorządy mają otrzymać 120 milionów złotych. Powiat Lubelski planuje dwie inwestycje - budowę drogi od węzła Nałęczów przy nowej S17 do Woli Przybysławskiej oraz rozbudowę trasy od ul. Lubelskiej w Bełżycach przez Strzeszkowice i Krężnicę Jarą do ulic Krężnickiej i Żeglarskiej w Lublinie na odcinku od Strzeszkowic do granic Lublina z wyłączeniem fragmentu planowanego pod budowę nowej trasy S19. To w sumie ponad 8 kilometrów dróg.

Powrót