Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent obradował o oświacie, służbie zdrowia i drogach

03-04-2019

Najważniejsze problemy w oświacie i służbie zdrowia oraz kwestia przekazywania samorządom dróg przez GDDKiA to główne tematy obrad podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, które odbyło się 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Starostowie z województwa lubelskiego obradowali nad rozwiązaniem bieżących problemów występujących w oświacie oraz trudną sytuacją finansową i organizacyjną szpitali powiatowych. Wypracowali również stanowisko w sprawie przekazywania samorządom powiatowym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dróg serwisowych służących do obsługi tzw. ekspresówek. W przyjętym stanowisku konwent domaga się ustalenia zasad, trybu i formy przekazywania tych odcinków dróg poszczególnym zarządcom, a przede wszystkim wskazania źródeł finansowania ich utrzymania.

Spotkanie, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, poświęcone było również omówieniu kwestii przygotowań do Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego organizowanego z okazji 20-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W posiedzeniu uczestniczył Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, a w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Krzysztof Tajer. Wojewoda w swoim wystąpieniu poruszył kwestię konieczności opracowania strategii rozwoju Lubelszczyzny do 2030 r., trudnej sytuacji służby zdrowia w naszym województwie oraz zasad aplikowania przez powiaty o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Podkreślił, że ważnym elementem naboru wniosków będzie złożenie oświadczenia, że samorządy gwarantują finansowanie każdego wniosku na poziomie co najmniej 50%.

Powrót