Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent o RPO, lasach i transplantacji

07-11-2013

Starostowie powiatów województwa lubelskiego popierają, przygotowany przez samorząd województwa, projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, który zawiera propozycje wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Swoje stanowisko w tej sprawie przyjęli podczas konwentu, który odbył się w Dęblinie i był połączony z zakończoną w czwartek 7 listopada konferencją, poświęconą restrukturyzacji szpitali publicznych.
 
Oceniając projekt RPO na latach 2014 - 2020 samorządowcy przyznali, że cieszą ich zapowiedzi samorządu województwa, który deklaruje wsparcie dla dużych projektów systemowych. Powiaty przygotowały wspólnie trzy takie propozycje. Jedna dotyczy przebudowy dróg, druga doposażenia szpitali, a trzecia rozwoju szkolnictwa zawodowego. - Ustaliliśmy, że spróbujemy opracować jeszcze jeden projekt, dotyczący cyfryzacji zasobów geodezyjnych - relacjonuje w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową starosta lubelski, przewodniczący konwentu Paweł Pikula.
 
Gościem posiedzenia był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Wojciech Piekarczyk, z którym starostowie dyskutowali o możliwościach wsparcia powiatowych zadań w zakresie gospodarki leśnej. Zgodnie z przepisami, samorządy powiatowe sprawują nadzór nad lasami, które nie są w zasobach skarbu państwa lecz prywatnych właścicieli. Zadaniem powiatów jest m.in. opracowywanie planów urządzenia lasów, w tym wycinki drzew i polityki nasadzeń. - Uzgodniliśmy, że w najbliższym czasie przygotujemy skalę potrzeb w tym zakresie na najbliższych pięć lat i na tej podstawie wystąpimy do funduszu o choćby częściowe dotacje na ten cel albo preferencyjne pożyczki - mówi Paweł Pikula.

Podczas konwentu starostowie spotkali się też z wojewódzkim konsultantem do spraw transplantologii prof. Sławomirem Rudzkim, który przedstawił efekty dotychczasowych działań w zakresie transplantologii klinicznej oraz potrzeby wsparcia tej idei przez środowiska samorządowe. Z zaprezentowanych danych wynika, że w ostatnich latach liczba dokonywanych przeszczepów powoli, ale systematycznie rośnie. By podtrzymać tę tendencję jest jednak potrzebna m.in. dalsza współpraca z placówkami zdrowia, prowadzonymi przez powiaty. Podczas spotkania starostowie zadeklarowali, że będą wspierać tego typu działania. 
Powrót