Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje społeczne w sprawie kosztów usuwania pojazdów i ich parkowania

04-11-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres,
  • dane rejestrowe,
  • osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.dudzinski@powiat.lublin.pl,
  2. Zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, pok. 8 (budynek B).

 Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia 10 listopada 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

 

Powrót