Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok

09-10-2013

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego

do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok”.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres,
  • dane rejestrowe,
  • osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  • zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  b.dziuba@powiat.lublin.pl,
  • zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 9 października 2013 r. do dnia 4 listopada 2013 r.    

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na  2014 rok”.

Powrót