Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs Wiedzy

28-08-2013

Konkursu Wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs odbędzie się w dniu 1 września 2013 roku, o godz. 17.00 na scenie Wioski LGD podczas Dożynek – Radawiec 2013 r.

Zgłoszenia będzie można dokonać podczas obchodów Święta Plonów w dniu 1 września 2013 roku od 15.00 do 16.00 w punkcie informacyjnym Powiatu Lubelskiego znajdującym się na lotnisku w Radawcu Dużym.   

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Organizatorem niniejszego Konkursu jest Powiat Lubelski.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa lubelskiego. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter nagród rzeczowych.

Uchwała Nr 540/2013 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu Wiedzy

Regulamin Konkursu Wiedzy

Powrót