Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs Najładniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 2013

30-08-2013

Konkurs na „Najładniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego”, organizowany jest od kilku lat. Celem Konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych.

 

Konkurs, do którego zgłoszono 14 posesji, przebiegał w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Wyniki konkursu poda Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan – Jan Czubak na Dożynkach w Radawcu w najbliższa niedziele (01.09.2013r.)  o godzinie 15:00
Powrót