Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na najpiękniejszą posesję Powiatu Lubelskiego rozstrzygnięty

10-09-2019

Kolejne Dożynki Wojewódzkie współorganizowane przez Powiat Lubelski za nami. Podczas nich odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu pt. „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego”. Mieszkańcy powiatu lubelskiego zachwycili komisję konkursową pięknem i różnorodnością zagospodarowania swoich posesji.

 
Powiat Lubelski wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie po raz kolejny zorganizował konkurs na najpiękniejszą posesję powiatu lubelskiego. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu posesji znajdujących się na terenie powiatu lubelskiego, mobilizacja mieszkańców do utrzymywania porządku i czystości, podejmowanie działań na rzecz upiększania najbliższego otoczenia oraz zapewnienie mieszkańcom atrakcyjniejszych warunków do rekreacji i wypoczynku. Konkurs dodatkowo propaguje działania proekologiczne i działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. Odnowione elewacje, ukwiecone balkony, estetycznie zagospodarowane podwórka oraz teren wokół posesji poprawiają wizerunek nie tylko wsi, ale także całego powiatu.
 
W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 17 posesji w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Komisja konkursowa na początku sierpnia dokonała przeglądu i oceny wszystkich zgłoszonych posesji. Kryteria, w oparciu o które dokonała oceny, to: ogólny wygląd całej posesji, wygląd budynku (bryła architektoniczna, utrzymanie porządku wokół zabudowań), zagospodarowanie terenu wokół posesji (wygląd ogólny, ogrodzenie, szata roślinna, pracochłonność wykonania), działania proekologiczne - sposób zagospodarowania terenu wokół budynku, sposób gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, segregacja odpadów itp.), zagospodarowanie ścieków bytowych, inne (kolektory słoneczne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, zagospodarowanie wód opadowych, kompostowniki).
 
Kierując się powyższymi kryteriami, wyłoniono najpiękniejsze posesje. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.
 
W kategorii zagroda wiejska (gospodarstwo rolne):
 
I miejsce zajęła posesja Państwa Kingi i Józefa Firlejów, gm. Garbów
II miejsce zajęła posesja Pani Bożeny Siczek, gm. Krzczonów
III miejsce zajęła posesja Pana Zbigniewa Sosnowskiego, gm. Borzechów
 
W kategorii zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
 
I miejsce zajęła posesja Państwa Anny i Zbigniewa Zaborskich, gm. Zakrzew
II miejsce zajęła posesja Pani Agnieszki Szumskiej, gm. Głusk
III miejsce zajęła posesja Państwa Ewy Eliasz i Krzysztofa Luterka, gm. Bychawa
 
Wręczenia nagród dokonali Starosta Lubelski Zdzisław Antoń oraz Dyrektor Biura WFOŚiGW w Lublinie Rafał Dziekanowski. Laureaci konkursu otrzymali: bony o wartości 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce oraz 1 000 zł za trzecie miejsce, dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Uczestnicy, których posesje nie zajęły miejsca na podium, otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz bony o wartości 100 zł. Bony realizowane będą w sklepach MIGROLA Iwona Winiarska.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!! Należą się Państwu słowa uznania za poświęcony czas i trud włożony w dbałość o teren posesji. Są to miejsca tworzone z pasją i sercem, które przyczyniają się również do poprawy estetyki powiatu lubelskiego.
 
Powrót