Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja z okazji 96-tej rocznicy powołania polskich służb zatrudnienia

24-02-2015

W siedzibie Muzeum Lubelskiego w Lublinie, z okazji 96 rocznicy powołania polskich służb zatrudnienia odbyła się konferencja "Innowacyjne rozwiązania rynku pracy w obszarze przedsiębiorczości". Organizatorem spotkania, które odbyło się 24 lutego br. był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

W części merytorycznej konferencji głos zabrali Pan Marek Białach – ekspert ds. Planowania rozwoju rynku pracy oraz Pani Paulina Chodyra – Koordynator Krajowej Sieci Tematycznej Zatrudnienie i integracja społeczna. Prelegenci wprowadzili zebranych w tematykę Regionalnego Planu Działania na rzecz zatrudnienia na 2015 rok oraz innowacyjnych rozwiązań mających na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych. Podczas konferencji wręczone zostały też odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych pracowników urzędów pracy.

96 lat temu, dokładnie 27 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest powszechnie uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Polska była jednym z pierwszych krajów Europy, w którym powołano państwową służbę zatrudnienia. Dokument stanowiący o tworzeniu urzędów pośrednictwa pracy miał na celu przede wszystkim rejestrację bezrobotnych, kierowanie do pracy, udzielanie porad przy wyborze lub zmianie zawodu, udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych stosunkach zarobkowych.

 

Powrót