Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja – transport drogowy w świetle nowych rozwiązań prawnych

27-09-2013

W dniu 25 września 2013 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja poświęcona problematyce publicznego transportu zbiorowego w świetle nowych rozwiązań prawnych.

Współorganizatorami konferencji był Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Oddział Regionalny Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Lublinie.
W spotkaniu wzięli udział m.in.:
  • Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego – Pan Paweł Pikula,
  • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Pan Jacek Sobczak,
  • Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji – Pan Zdzisław Szczerbaciuk,
  • starostowie powiatów, przedstawiciele firm transportowych, przewoźnicy.

Zagadnienia określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i zadań organizatorów publicznego transportu zbiorowego omówił Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji – Pan Zdzisław Szczerbaciuk. Pan Prezes omówił również obowiązki wynikające z w/ w ustawy dotyczące uchwalenia planów transportowych. 
W najbliższym czasie zostanie przygotowany plan transportu zbiorowego
dla Województwa Lubelskiego. Na podstawie tego planu powiaty powinny szybko przystąpić do opracowania swoich planów transportowych obejmujących transport publiczny na terenie powiatu.
Powrót