Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja Szkół Powiatu Lubelskiego

24-03-2015

Zaplanuj swoją przyszłość. Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś – tak brzmiała myśl przewodnia Konferencji Szkół Powiatu Lubelskiego, jaka odbyła się 17 marca 2015 r. Było to trzecie tego rodzaju spotkanie zainicjowane przez Powiat Lubelski. W tym roku rola organizatora i gospodarza przedsięwzięcia przypadła Zespołowi Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski.

W sesji wzięło udział około 200 osób, w tym prawie 120 uczniów z 15 gimnazjów Powiatu Lubelskiego. Wśród uczestników znaleźli się również rodzice uczniów, dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wójtowie i burmistrzowie. Swoją obecnością zaszczycili konferencję Starosta Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, a także eksperci występujący w roli prelegentów.

Konferencję otworzyły wystąpienia gości honorowych: Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza. Podkreślono przede wszystkim dobrą jakość kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski oraz wagę współpracy między placówkami jako warunku determinującego efektywność działań edukacyjnych. Nie zabrakło także refleksji na temat skutków odczuwanego w szkołach niżu demograficznego.   

Kluczowym pojęciem konferencji – zarówno wystąpień prelegentów, jak i prezentowanej oferty edukacyjnej – była „kreatywność”, eksponowana we wszystkich modułach spotkania. Pierwszą część sesji – odbywającą się pod hasłem: Przyszłość jest dziś, nie jutro – otworzył Krzysztof Bogucki z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent” w Lublinie. Wystąpienie skierowane było do młodzieży gimnazjalnej i miało na celu uświadomienie oraz wskazanie właściwych kryteriów dotyczących wyboru dalszych form kształcenia. Uczestnicy obejrzeli także film prezentujący praktyczne i twórcze umiejętności uczniów z poszczególnych szkół powiatu.

Drugiej części konferencji przyświecało hasło Kreatywność to przyszłość. O roli kreatywności w procesie edukacyjnym oraz działaniach zmierzających do jej wyzwalania wśród uczniów mówiła dr Małgorzata Łysiak z Centrum Pomocy Psychologicznej w Lublinie. Następnie rzecznik prasowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Magdalena Kozak-Siemińska omówiła efekty współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Lubelskiego, akcentując przy tym liczne sukcesy w tym zakresie. Zaprezentowała również ofertę współpracy dla gimnazjów. Natomiast atuty szkół ponadgimnazjalnych powiatu oraz ich osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnej edukacji (akcje, konkursy, olimpiady, projekty) przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczycieli ZS w Bełżycach. Tematem kolejnej prezentacji była oferta współpracy dla gimnazjów proponowana przez szkoły ponadgimnazjalne. Jej autorką była Pani Urszula Stadnik, Dyrektor Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

W trzeciej części konferencji ogłoszono wyniki konkursów skierowanych do uczniów gimnazjów Powiatu Lubelskiego. Ich uczestnicy musieli się wykazać pomysłowością i twórczym myśleniem – w duchu hasła przyświecającego całej sesji. Fundatorem atrakcyjnych nagród (m.in. laptopów, projektorów) było Starostwo Powiatowe w Lublinie.

W konkursach wzięło udział 268 uczniów z piętnastu gimnazjów z terenu Powiatu Lubelskiego. Nadesłano łącznie 151 prac. Największą liczbę prac (36) nadesłało Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. Konkursy odbyły się w trzech kategoriach, a ich wyniki przedstawiały się następująco:

I. Komiks: Gdyby Kopernik… : pierwsze miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie; drugie miejsce ex aequo – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach i Gimnazjum nr 1 im. J. Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej; trzecie miejsce ex aequo – Gimnazjum w Bystrzycy Starej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie;

II. Rzeźba recyklingowa Wszystko złoto, co się ŚMIECI: pierwsze miejsce – Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie; drugie miejsce ex aequo – Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie i Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie; trzecie miejsce ex aequo – Gimnazjum Publiczne w Tarnawce i Gimnazjum nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej;

III. Prezentacja lub film Ach, Lubelskie, jakie cudne…: pierwsze miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie; drugie miejsce ex aequo – Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jastkowie i Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach; trzecie miejsce ex aequo – Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie i Gimnazjum w Przybysławicach.

Konferencję zakończyło wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach Elżbiety Kaszlikowskiej, która złożyła podziękowania współorganizatorom i uczestnikom spotkania. Podkreśliła też rolę kształtowania kreatywnego myślenia wśród uczniów, akcentując przy tym konieczność współpracy między szkołami w celu podniesienia jakości i atrakcyjności nauczania.

Po zakończeniu obrad goście udali się na poczęstunek przygotowany przez szkoły gastronomiczne Powiatu Lubelskiego. W czasie przerw można zaś było odwiedzać stoiska, przy których poszczególne szkoły prezentowały swoje najważniejsze osiągnięcia oraz rozdawały materiały promocyjne.

Tegoroczna Konferencja Szkół Powiatu Lubelskiego pokazała, że uczniowie chcą i potrafią być kreatywni, a szkoły podejmują działania zmierzające do wyzwalania i kształtowania twórczego myślenia wśród swoich wychowanków. Zaprezentowana oferta edukacyjna była dowodem na to, że proces nauczania nie polega dziś jedynie na przekazywaniu wiedzy, ale jest jej twórczym i efektywnym poszukiwaniem.

Powrót