Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja pt. „Autyzm w domu i w szkole”

03-03-2020

26 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się konferencja „Autyzm w domu i w szkole” zorganizowana wspólnie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się nie tylko z problemem autyzmu, ale także podobnych dysfunkcji, które zostały zaprezentowane przez dr Annę Prokopiak, pedagoga specjalnego, prezesa zarządu Fundacji Alpha. Prelegentka w bardzo ciekawy Dr Anna Prokopiak podkreśliła jednak, iż mimo zidentyfikowania wielu czynników zwiększających ryzyko wystąpienia autyzmu, jego przyczyna nie została dotąd w pełni poznana.
 
Pani Katarzyna Orzeł, psycholog PPP nr 7 w Lublinie w bardzo interesujący sposób opowiedziała o nerubiologicznych perspektywach tworzenia się wrażeń sensorycznych i emocji w mózgu człowieka, które w sposób istotny determinują zachowania dzieci i młodzieży ale także dorosłych ze spectrum autyzmu. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wszystkie obszary życia, nie zapominając o problematyce starzenia się osób ze spektrum autyzmu. Przekazała także informacje na temat tego, w jaki sposób Poradnie oraz inne instytucje mogą wspierać dzieci ze spectrum autyzmu; jakróżnorodne mogą być formy oddziaływań stosowanych w pracy z dzieckiem autystycznym, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju, edukację przedszkolną i wczesnoszkolną oraz kolejne etapy edukacyjne.
 
Wystąpienie Pani Magdaleny Łagowskiej, oligofernopedagoga ale przede wszystkim rodzica dziecka z autyzmem było niesamowitym przeżyciem dla uczestników konferencji. Jej głos uświadomił wszystkim z jak wieloma rozterkami czy problemami edukacyjnymi i wychowawczymi borykają się na co dzień rodzice; jak trudno połączyć ze sobą ludzkie potrzeby, zdolności i wartości, które nie mogą istnieć bez zrozumienia ze strony środowiska. Opowiedziała o autyzmie z punktu widzenia swojego syna, czyli jak osoba z autyzmem widzi, myśli, czuje i postrzega.
 
Jej osobiste doświadczenia były cennymi wskazówkami dla nauczycieli pracujących z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi i na pewno przyczynią się do zmiany w sposobie postrzegania dzieci i młodzieży z problemem autyzmu.
 
W ostatnim wystąpieniu Pani Barbara Kostrobała, nauczyciel konsultatnt ds.wspomagania szkół i placówek w zakresie wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki LSCDN przypomniała kwestie związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, które przewidział polski ustawodawca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spectrum autyzmu.
 
Po konferencji uczestnicy mieli sporo pytań do prelegentów, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie wsparcia dzieci ze spectrum autyzmu.
 
Zgodnie z ustaleniami po zakończonej dyskusji, w załączeniu przedstawiamy prezentację Pani Magdaleny Łagowskiej, w której znajdziecie Państwo tytuły pomocnej literatury.
 
Powrót