Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"

12-06-2015

W dniu 11 czerwca br. w miejscowości Zemborzyce Dolne odbyła się Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina". Podczas konferencji reprezentanci różnych sektorów i środowisk prezentowali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące działalności LGD „Kraina wokół Lublina" w latach 2009-2015.

Jednym z głównych punktów programu była prezentacja projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina". Swoje sukcesy projektowe prezentowali: Pani Dorota Skubik przedsiębiorca z miejscowości Annów, gm. Zakrzew ( projekt „Wzrost dochodu poprzez założenie działalności pozarolniczej polegającej na produkcji soków z owoców i warzyw" w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"), Pan Piotr Gąbka reprezentujący OSP w Olszowca (projekt „Zielona Oaza"- zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowiec), Pan Andrzej Dąbrowski wójt gminy Strzyżewice (projekty zrealizowane w ramach programu LEADER przez gminę Strzyżewice).

Reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pan Krzysztof Juściński przedstawił informacje o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Lubelskim.

Ze strony LGD podsumowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dokonał Pan Artur Płaza – wiceprezes Stowarzyszenia.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „LEADER wczoraj i dziś" autorstwa Pana dr. Leszka Leśniaka eksperta z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Jak zmienił się obszar LGD „Kraina wokół Lublina" za sprawą realizacji programu LEADER, o tym w kolejnym punkcie programu dyskutowali: Pan Paweł Pikula – prezes LGD „Kraina wokół Lublina", Pani Nina Wylaź – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych Wektor w Garbowie, Pan Sergiusz Kieruzel – prezes zarządu Domu Nasutów Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o .

Pan dr. Leszek Leśniak jako moderator dyskusji w podsumowaniu zwrócił uwagę na fakt, że najważniejszy efekt LEADERa to zmiana, która zaistniała w mentalności i postawach mieszkańców, większa aktywność, poczucie tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu środowisk, instytucji, sektorów. Dlatego każdy mieszkaniec angażujący się w działania w ramach podejścia Leader ma swój wkład w rozwój obszaru LGD „Kraina wokół Lublina".

 

Powrót