Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja podsumowująca projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim”

20-06-2015

19 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim”. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 80 szkół i 3 przedszkoli w powiecie, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Konferencję otworzyła koordynatorka projektu Pani Beata Janiszewska-Brudzisz, która następnie udzieliła głosu dyrektorom szkół i przedszkoli działających na terenie powiatu, którzy wypowiedzieli się na temat realizacji projektu w prowadzonych przez nich placówkach. Sam projekt zaprezentowany został przez Panią Ewę Niezgodę – Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorkę sieci współpracy i samokształcenia Panią Agnieszkę Bielak, natomiast o efektach wdrażania wsparcia dla szkół opowiedział Pan Robert Turski, doświadczony trener  pracujący z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i seniorami. Ciekawostką konferencji był wykład Doktora Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego na temat zastosowania  neurodydaktyki w praktyce szkolnej.

Podsumowując piątkową konferencję, należy uznać, że w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić zmianę jakościową w doskonaleniu pracy szkół o czym świadczą dobre praktyki stosowane przez szkoły np. ZSTR w Piotrowicach, ZS w Garbowie czy Przedszkolu Samorządowym w Bełżycach. Uczestnicy spotkania wyraźnie podkreślali konieczność kontynuowania takiego modelu pracy, gdzie szkoła i rada pedagogiczna określają swoje potrzeby, a podczas procesu doskonalenia następuje ewaluacja.

W spotkaniu wzięli udział udział zaproszeni goście, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Joanna Berdzik, Starosta Powiatu Lubelskiego Pan Paweł Pikula, Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Joanna Soćko - Koordynator ds. opracowania nowego systemu.

Powrót