Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja planistyczna w ramach przygotowań do powiatowego ćwiczenia obronnego

09-06-2017

W dniu 7 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się KONFERENCJA PLANISTYCZNA w ramach przygotowań do powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT-17” zaplanowanego do realizacji w listopadzie br.

Uczestnikami konferencji byli: 
1)    Przedstawiciele powiatowej  administracji zespolonej:
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
- Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie;
2)    Przedstawiciel powiatowej administracji niezespolonej:
- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie;
3)    Przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania obronne:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie,
4)    Przedstawiciele kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Zastępcy;
5)    Przedstawiciele Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu lubelskiego;
6)    Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie.
Konferencję otworzył Sekretarz Powiatu, a w dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych omówił proces przygotowania i prowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT-17” wskazując: cele i miejsce przeprowadzenia ćwiczenia, skład ćwiczących, propozycję epizodów ćwiczebnych, scenariusz ćwiczenia oraz zasady funkcjonowania systemu łączności i obiegu informacji w trakcie ćwiczenia.
Powrót