Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja - Młody rolnik - PROW 2014-2020 za nami

20-07-2015

W piątek 17 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja pn. „Nowa Perspektywa PROW 2014-2020 – Młody Rolnik”, zorganizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Lublinie. Patronat Honorowy nad konferencją objął Starosta Lubelski Paweł Pikula.

W Konferencji uczestniczyli rolnicy i producenci, przedstawiciele regionalnych ogniw agencji obsługujących rolnictwo, reprezentanci powiatowych władz samorządowych ze Starostą Lubelskim Pawłem Pikulą. Biuro powiatowe ARiMR reprezentował Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego- Janusz Baran. Uczestników spotkania powitał Ryszard Mirosław Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lublinie oraz Starosta Lubelski Paweł Pikula.

Następnie przedstawiciele ARiMR zaprezentowali założenia "PROW 2014-2020” i omówili główne zmiany w stosunku do perspektywy 2007-2013. Cały budżet PROW 2014-2020 wynosi 13,513 mld euro, środki krajowe stanowią w nim 36,37 %, czyli 4,915 mld euro. Główny nacisk położony został na inwestycje i poprawę konkurencyjności rolnictwa, i ekologię. Program podzielono na 16 działań i kilkanaście tak zwanych poddziałań. Założono 6 priorytetów. Najzasobniejszy budżet przypisano do działania, jakim jest modernizacja gospodarstw. Jest to około 2,816 mld euro. Ważne jest również przeznaczenie znaczących środków na zmiany strukturalne na wsi. Zadbano o to by przekazywanie gospodarstw rolnych miało charakter trwały. To znaczy następowało poprzez sprzedaż, czy notarialne przekazanie gospodarstwa następcom. W przypadku gospodarstw nabywających ziemię muszą one osiągnąć określoną wielkość i nie mogą zostać sprzedane przez okres 5 lat. W PROW 2014-2020 utrzymane zostały działania związane z łańcuchem żywnościowym, marketingiem i systemami jakości, a także jednakowe traktowanie wszystkich grup producenckich. Otrzymana zostanie pomoc na budowę targowisk, jednak samorządy będą musiały zwrócić uwagą na to, aby targowiska były miejscami wspierania sprzedaży bezpośredniej, bez pośredników. W ONW wprowadzono zróżnicowanie dopłat ze względu na powierzchnię gospodarstw. 100% wsparcia otrzymają gospodarstwa do 50 ha, 50% wsparcia gospodarstwa do 100 ha i 25% wsparcia dla tych o powierzchni do 150 ha. Na działania modernizacyjne i innowacyjne przeznaczono z PROW 2014-2020 ponad 7 mld euro.

Nowy PROW w znacznie większym stopniu niż poprzedni ma służyć przede wszystkim temu, by jak najwięcej małych i średnich gospodarstw rolnych osiągnęło trwałą zdolność do samodzielności ekonomicznej poprzez związanie ich z rynkiem. Dlatego na restrukturyzację małych gospodarstw przewidziano 750 mld euro. Rolnicy posiadający gospodarstwa, z których osiągają dochody do 6 tys. Euro będą mogli otrzymać premię do 60 tyś zł, która ma być wypłacana w dwóch ratach – najpierw 80%, a następnie 20 % sumy pomocy. W nowym PROW priorytetowo potraktowana została modernizacja gospodarstw rolnych. Najwięcej, bo aż na sumy sięgające 900 tyś, będą mogli liczyć rolnicy chcący inwestować w rozwój produkcji prosiąt, a inwestujący w budynki produkcyjne czy magazyny paszowe będą mogli uzyskać do 500 tyś. Zł. Na dofinansowanie innych operacji przewidziano wsparcie do 200 tyś. zł.

Bardzo ważnym działaniem w ramach PROW 2014-2020 stanowi również, bardzo dobrze znana z lat poprzednich premia dla młodych rolników, na ten cle przeznaczono 585 mln euro. Wysokość wsparcia ma wynosić 100 tyś, wprowadzono jednak pewną nowość – płatność będzie dokonywana w dwóch ratach – najpierw 80%, a następnie 20 % premii.

Istotnym elementem konferencji był też wykład Małgorzaty Olechowskiej – Kierownik Biura LGD „Kraina wokół Lublina”, która omówiła tematykę wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER za pośrednictwem LGD.

PREZCZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT PROW 2014-2020 - KLIKNIJ

Powrót