Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja "Gmina Wólka-Doliną Inwestycji"

13-03-2015

Dzisiaj w restauracji Gościniec w Wólce odbyła się konferencja dotycząca projektu "Gmina Wólka-Dolina Inwestycji". Głównym celem konferencji jak i wdrożenia samego projektu, było stworzenie przyjaznych warunków dla potencjalnych inwestorów oraz wyznaczenie kierunków działania dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.

Konferencję otworzył wójt gminy Wólka Edwin Gortat, który po powitaniu gości zaprezentował ofertę inwestycyjną zarządzanej przez siebie gminy. Następnie uczestnicy mieli okazję obejrzeć film promocyjny "Gmina Wólka -Dolina Inwestycji". Po seansie, zaproszeni prelegenci tacy jak Małgorzata Olechowska - kierownik biura "LGD Kraina wokół Lublina", czy też Barbara Grylak - Gabriel - pracownik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Lublinie, wypowiedzieli się w tematyce dotyczącej m.in. nowego finansowania w ramach RPO WL i PROW w aspekcie rozwoju przedsiebiorczości i wsparcia dla inwestorów oraz przepisów prawnych dotyczących procesu budowlano - inwestycyjnego na terenie gminy Wólka. O formach współpracy z pracodawcami wypowiedział się natomiast Andrzej Kozak - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, który przedstawił zebranym wiele interesujących informacji na temat możliwości pozyskania refundacji kosztów dla pracodawców, czy też dofinansowania na doposażenie stanowisk pracy.

Najciekawszym punktem konferencji była jednak prezentacja firm działających na terenie gminy Wólka. Jako pierwsze przedstawione został Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka, zajmujące się tłoczeniem soków z owoców i warzyw. Głównym produktem, który powstaje w tym "przydomowym przetwórstwie" są naturalnie metne, 100% soki owocowe i owocowo-warzywne, powstające poprzez tłoczenie z naturalnego surowca w tradycyjnej prasie. Drugą zaprezentowaną firmą był Ladros sc A. Lewczyk, R. Lewczyk. Firma ta zajmuje się wyrobem mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, drobiowego, czy też dziczyzny. Jako ostatni swoją ofertę przedstawił Virtus - centrum gry i zabawy dla dzieci i młodzieży od 4 do 18 lat.

Projekt "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie: 2.4. Marketing gospodarczy.

Powrót