Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Komunikat dotyczący pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie

16-03-2020

W związku ze wzrastającą liczbą potwierdzonych zakażeń spowodowanych koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzinoraz pracowników wydziału, informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 29/2020 Starosty Lubelskiego z dnia 16 marca 2020 r. od dnia 16 marca br. do odwołania zadania Wydziału Komunikacji Transportu iDrogownictwa będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. 

Sprawy urzędowe można załatwić:

  • skrzynkę podawczą PWPW pod adresem: www.esp.pwpw.pl 
  • drogą telefoniczną, 
  • drogą mailowąwktd@powiat.lublin.pl, 
  • drogą pocztową  

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Starostwa oraz uznaniu przez pracownika Starostwa konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.  

Powrót