Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne wsparcie finansowe od ministerstwa

28-07-2016

W dniu 27 lipca 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miało miejsce uroczyste rozdanie promes. Powiat Lubelski tego dnia reprezentowali: Wicestarosta Lubelski Pan Robert Wójcik, Skarbnik Powiatu Pani Jadwiga Wójcik oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Dariusz Gajo, który w imieniu Starosty Lubelskiego odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego przyznaną dla powiatu promesę.

Otrzymana promesa przyznana jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przewiduje dofinansowanie w 2016 roku zadania pn.:  „Odbudowa drogi powiatowej nr 2247L od km 13+585 do km 17+904 w miejscowości Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna i Dobrowolna, gmina Borzechów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” 

Kolejne wsparcie finansowe na modernizację dróg w Powiecie Lubelskim wynosić będzie 200 000 zł. Dzięki ministerialnemu wsparciu samorząd powiatowy będzie mógł przystąpić do modernizacji ww. odcinka drogi. 

 

Szacunkowa wartość inwestycji to ok 851 427 złotych, lecz ostateczne koszty będą znane po zakończeniu przetargu, który został już ogłoszony, a wykonawcę poznamy 5 sierpnia br. 

Jest to już kolejne wsparcie otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W poprzednich latach Powiat Lubelski otrzymał pomoc finansową na odbudowę zniszczonej przez ulewne deszcze drogi Walentynów-Pamięcin-Pustelnik w gminie Krzczonów oraz na zabezpieczenie przed erozją wąwozu lessowego na ponad 500-metrowym odcinku trasy Policzyzna – Pustelnik w miejscowości Policzyzna.

Powrót