Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne udogodnienia dla klientów - szybciej, sprawniej i wygodniej

01-07-2016

Z przyjemnością informujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz Wydziale Geodezji zostały uruchomione terminale płatnicze.

Od teraz będzie można dokonywać opłat, z wyłączeniem opłaty skarbowej, przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio na niektórych stanowiskach pracy w ww wydziałach, a nie jak było do tej pory tylko w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
 
Płatności kartą można dokonywać w:
 • Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: 
  • Rejestracja Pojazdów w Lublinie
  • Filia w Bełżycach 
  • Filia w Bychawie 
 • Wydziale Geodezji:
  • Filia w Bełżycach
  • Filia w Bychawie 
Terminale płatnicze umożliwią dokonanie opłat m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz wypisów, wyrysów i  kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego. Oczywiście, nie jest to jedyna forma płatności, gdyż dotychczasowa gotówkowa w kasie Starostwa jest nadal dostępna dla wszystkich klientów.
 
Płatność kartą w Filiach Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – w Bełżycach i Bychawie obciążona jest opłatą manipulacyjną, którą ponosi klient. Natomiast płatności w Filiach Wydziału Geodezji – w Bychawie i Bełżycach, na stanowisku Rejestracja Pojazdów w Lublinie oraz w kasie Starostwa będą dokonywane bez dodatkowych opłat. 
 
Różnica w kwestii prowizji wynika z faktu, iż dostawcą terminali są dwie różne firmy. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, która jest jednym z dostawców usługi pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł, natomiast drugi dostawca – bank – opłat nie pobiera. Biorąc pod uwagę fakt, że już nie będzie trzeba iść do banku lub na pocztę, załatwiając sprawy w Bychawie czy Bełżycach powyższa kwota wydaje się nie być dużym wydatkiem.  
 
Ponadto informujemy, że na stronie http://info-car.pl/infocar/wykaz-uslug.html istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem/kartą płatniczą za wydanie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego oraz uzyskania szczegółowych informacji o całym procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dla uszczegółowienia informujemy, że portal info-car.pl obsługuje jedynie mieszkańców Powiatu Lubelskiego, a nie mieszkańców miasta Lublin. Mieszkańcy miasta Lublin, nie mogą dokonywać płatności  za pomocą tego systemu ze względu na fakt, że przynależą do Urzędu Miasta.
 
 
Płatności kartą to kolejne usprawnienia, jakie wdrożyło Starostwo z myślą o klientach. Od 1 czerwca 2016r. we wtorki zostały wydłużone godziny pracy od 7.00 – 17.00, tak aby mieszkańcy „przed pracą” czy „po pracy” mogli m.in. złożyć wniosek, odebrać decyzję,  prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację nt rozpatrywanej sprawy. 
Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania będą dużym udogodnieniem dla naszych klientów oraz zwiększą ich komfort obsługi. 
 
Jolanta Skiba
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Powrót