Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne pieniądze na oczyszczalnie

06-03-2012

To juz kolejna tego typu inwestycja na terenie powiatu lubelskiego. Gmina Niedrzwica Duża otrzymała długo oczekiwane dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji w wysokości 4 556 203,26 zł (pierwsza transza). Druga część dofinansowania zostanie przelana na konto Gminy po rozliczeniu końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Oczyszczalnia ścieków w Niedrzwicy Dużej została oficjalnie otwarta w listopadzie 2011 roku. Wraz z oczyszczalnią oddano do użytku 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 750 m kanalizacji deszczowej. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z około 100 gospodarstw domowych oraz ścieki dowożone z terenu gminy. Zamysł budowy oczyszczalni pojawił się już pod koniec lat 90-tych, kiedy to wykonano pierwsze projekty, niestety okazało się, że pierwotnie wybrana lokalizacja jest, ze względu na warunki terenowe bardzo niekorzystna i znacznie podniosłaby koszty inwestycji. Wycofano się więc z planów,  by po paru latach ponownie do niej wrócić i w latach 2002-2006 po raz kolejny zlecono wykonie projektów oczyszczalni. W kolejnej kadencji decyzję o budowie podtrzymano, składając jednocześnie wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.Po wyłonieniu wykonawcy, którym została spółka Inżynieria Rzeszów, latem 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace. Protokół odbioru końcowego podpisano10 października 2011 r. Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł.

Projekt "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej wraz z siecią kanalizacyjną" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Powrót