Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu w 2016 roku

23-06-2016

We wtorek 21 czerwca br. miało miejsce podpisanie umowy na realizację kolejnych odcinków dróg powiatowych dofinansowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W przetargu na wykonanie inwestycji  pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr. 830 – Józefin-Motycz – dr.747 wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A. Długość planowanej do budowy i remontu nawierzchni to prawie 14 kilometrów obejmujących teren Gmin Konopnica i Jastków. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września 2016.
 
W ramach inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna oraz m.in. place postojowe, zjazdy, zatoki i chodniki. Inwestycja w 50 % współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa, natomiast resztę sfinansuje Powiat Lubelski przy współudziale finansowym Gminy Konopnica i Gminy Jastków. Koszt inwestycji to ok. 5,1 mln złotych.
Powrót