Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne drogi w ramach megaprojektu drogowego

28-02-2017

W dniu 21 lutego 2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego partnerski projekt powiatów województwa lubelskiego pn. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju został umieszczony w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Liderem przedsięwzięcia jest powiat lubelski.
Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego ma kluczowe znaczenie, ponieważ otwiera powiatom procedurę przygotowania i złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym pozyskania długo oczekiwanych środków unijnych na inwestycje drogowe.
Przedmiotowy projekt obejmuje realizacje 25 zadań inwestycyjnych na terenie wszystkich 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, polegających na budowie/rozbudowie/ przebudowie ponad 220 km dróg powiatowych.
Wstępna wartość projektu wynosi ponad 191 mln złotych w tym 120 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Aktualnie we wszystkich powiatach trwają zaawansowane prace przygotowawcze dot. przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym opracowania dokumentacji technicznych, uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności decyzji środowiskowych oraz zgłoszeń/pozwoleń/ zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych. Planowany termin uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie projektu to 31 maja 2017r.
Na terenie powiatu lubelskiego w ramach megaprojektu drogowego planuje się zrealizować dwa zadania inwestycyjne:
  • Budowa drogi powiatowej nr 1526L ( odcinek S 17 Węzeł Nałęczów- droga pow.Nr 1524 L ) 
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19
Dzięki w/w inwestycjom w powiecie lubelskim zostanie przebudowanych ponad 8 km dróg.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie  bieżącego roku.
Powrót