Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne drogi tuż tuż

01-02-2017

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na liście tej znalazły się złożone przez Zarząd Powiatu w Lublinie dwa wnioski o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych.
Inwestycje te to:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów”, w ramach której zostanie przebudowany odcinek o długości 13,938 km przebiegający przez takie miejscowości jak: Bełżyce, Chmielnik, Góra, Cuple i Kierz,
oraz
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów”, w ramach której przebudowywany zostanie odcinek o długości 10,350 km przebiegający przez takie miejscowości jak: Skawinek, Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny, Teklin.
W ramach w/ w zadań zostaną wykonane m.in. takie prace jak: poszerzenie, wzmocnienie i odnowienie nawierzchni jezdni, wzmocnienie poboczy, wykonanie zjazdów, chodników, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowany koszt każdego z zadań to 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 obejmuje 50% kosztów kwalifikowalnych każdej z w/ w inwestycji, nie więcej jednak niż po 3 mln zł.
Jeszcze w tym miesiącu będą znani Wykonawcy robót budowlanych. W obecnej chwili jednostka realizująca inwestycje – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach prowadzi postępowania przetargowe na wykonanie w/w zadań.
Roboty budowlane rozpoczną się wiosną 2017 r. i zakończą jesienią tego samego roku.
 
Powrót