Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne 160 000 zł dla OSP z powiatu lubelskiego

02-02-2018

Rada Powiatu w Lublinie podczas ostatniej sesji, która odbyła się 1 lutego, zdecydowała przeznaczyć kolejne 160 000 zł dla OSP działających na terenie powiatu lubelskiego.

W ten sposób samorząd powiatowy wspólnie z samorządami gminnymi chce zadbać o poprawę infrastruktury jednostek, szczególnie tych, które nie działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale są równie ważne i aktywne.
 
Zapoczątkowany w 2017 r. program dofinansowywania OSP zakłada, że samorząd powiatowy przekazuje po 10 000 złotych dla każdej gminy, a samorząd gminny ma dołożyć co najmniej taką samą kwotę. Jak się okazało na koniec zeszłego roku, niektóre samorządy wyłożyły zdecydowanie więcej pieniędzy, a suma wydatków w skali całego powiatu przekroczyła 600 000 złotych.
 
Większość gmin przedstawiła już plany wykorzystania otrzymanego w tym roku dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację obiektów OSP związanych z typową działalnością przeciwpożarową i zakup wyposażenia.
Powrót