Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejna droga...

12-01-2017

Dobiega końca przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew – Tarnawa. Przebudowywany jest odcinek drogi o długości 11,837 km przebiegający przez takie miejscowości jak: Annów, Baraki, Dębina, Nikodemów, Szklarnia i Zakrzew.

Nowa, lepsza droga oznacza nie tylko nową nawierzchnię asfaltową, ale także przebudowę chodników, wykonanie nowych, przebudowę zjazdów z czyszczeniem przepustów, utwardzenie poboczy, czy odwodnienie korpusu drogowego. Oznacza również poprawę bezpieczeństwa kierowców jak i pieszych, zwiększenie komfortu podróżowania oraz dostępność do atrakcyjnego turystycznie regionu.
 
Prace trwają od września 2016 r. i zakończą się w II kwartale 2017 r. Wykonawcy robót budowlanych – firmie SKANSKA S.A. do wykonania całości przebudowy pozostało m.in. dokończenie plantowania skarp, utwardzenie poboczy i wjazdów, wykonanie oznakowania.
 
Koszt realizowanej przez Zarząd Powiatu w Lublinie inwestycji to: 4 178 767,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 63,63% wartości zadania. Pozostała kwota to środki własne JST.
Powrót